RPO WL 2007-2013

Cofnij

Twój pomysł, europejskie pieniądze

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Firma "Malec" J. M. H. Malec spółka jawna jest beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Numer projektu: RPLU.01.03.00-06-009/11

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy P.P.H.U. "MALEC" Jolanta Malec, Marianna Malec, Henryk Malec Spółka Jawna poprzez inwestycje w środki trwałe i innowacyjne technologie

Kwota projektu: 

 

Punkt Informacyjny
Departament Regionalnego Programu Operacyjnego
UMWL w Lublinie
tel.: 0 800 888 776 (bezpłatna infolinia), 0-81 44-16-750
e-mail: rpo@lubelskie.pl, www.rpo.lubelskie.pl

Punkt Informacyjny
Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
tel.: 0-81 46-23-831, 0-81 46-23-812
e-mail: lawp@lubelskie.pl, www.lawp.lubelskie.pl

Przydatne linki:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.ecb.int/ecb/html/index.pl.html
http://www.mrr.gov.pl
http://ec.europa.eu/index_pl.htm